Всички мебели, които закупите от Мебели Нипес, са с гаранция от 2 години. Тя е предоставена от производителя и покрива производствени несъответствия и дефекти.
Производствените несъответствия могат да бъдат в детайлите на мебелите, например в обкова.

Гаранционните условия НЕ важат при:

• Неправилен монтаж.
• Неправилна експлоатация – суркане на мебелите, почистване с неподходящи препарати, които ги увреждат.
• Ако сте открили несъответствия или липси преди да започнете с монтажа, но все пак сте завършили монтирането на мебелите.

За да се избегнат проблемите при монтажа, Ви препоръчваме:

• Преди да започнете с монтажа да премахнете внимателно опаковките и да огледате всички части за несъответствия и дефекти. Ако откриете такива НЕ започвайте монтажа. Свържете се с нас и нашите сътрудници ще Ви съдействат за разрешаване на проблема.
• Прегледайте веднъж всички инструкции и едва след това започнете монтажа. Следвайте внимателно всички стъпки, за да НЕ допуснете грешки при монтажа.

ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ: Всеки клиент има право да върне закупена стока в законоустановения срок. ВРЪЩАНЕТО НА СТОКАТА Е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. ВРЪЩАНЕ СЕ ПРИЕМА САМО В ОРИГИНАЛНА ОПАКОВКА, с ненарушен търговски вид. Ако за връщането на стоката се ползва фирмения транспорт, минималната такса е 50 лв и срокът за връщане се определя от доставчика.